A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) a Magyar Nemzeti Iroda Tempus Közalapítvány Erasmus+ 2014-2020-as időszakának a Stratégiai Partnerségek című pályázati felhívására a magyar és nemzetközi projekt partnereivel együttműködésben megnyerte a 2018. március 21. napján benyújtott 2018-1-HU01-KA201-047760 számú „FINE! –Food and Nutrition In ECEC” /élelmiszer és táplálkozás kisgyermekkorban/ című Erasmus+ Köznevelési stratégiai partnerségek pályázatot.Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek

"FINE! - Food and Nutrition In ECEC" projekt

2018-1-HU01-KA201-047760A FINE! projekt általános célkitűzése, hogy hozzájáruljon az EU élelmiszerbiztonsági politikája, az „Egészségügy 2020” keretprogram, az Európai Élelmiszer- és Táplálkozási Akcióterv 2015 - WHO, a gyermekkori elhízás cselekvési terv 2014 céljainak eléréséhez, hivatkozva a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 és az ENSZ17 fenntartható fejlődési céljaira is.


A projekt lehetőséget ad arra, hogy a pályázatban részvevő EU tagállamok bölcsődei szakemberei találkozzanak egymással, hogy növeljék a tudásukat a gyermekélelmezés témával kapcsolatban, tapasztalatot cseréljenek, megoldásokat találjanak, és megvitassák a problémákat.


A résztvevők összehasonlíthatják: a gyermekétkeztetést, a diétákat, a nemzeti és helyi élelmiszer és táplálkozási irányelveket, az elhízás megelőzését, az élelmiszer támogatottságát a hátrányos helyzetű gyermekeknél, az élelmiszer pazarlás prevencióját.


A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. december 1. - 2020. november 30.


A főpályázó a Galileo Progetti Nonprofit Kft.


A MECEC+ projekt célkitűzése egy összehasonlító elemzés megvalósítása a koragyermekkori gondozás és nevelés témájában három országban, (Olaszország, Toszkána – Magyarország, Budapest - Spanyolország, Katalónia), a készség-és kompetenciaelemzésen, a nevelők képzéseinek és tanulmányainak, a referenciarendszereknek és a szabályozásoknak az elemzésén, és a nevelési-gondozási szolgáltatások megfigyelésén keresztül.


A FINE! projekt partnerei:


A pályázat nyelve az angol, tekintettel a nemzetköziségre.


Szakmai program


A helyes táplálkozás - különösen a 0-3 éves korosztályban - az aktív és egészséges élet kulcsa.


A FINE! projekt fő célja:


A projektben résztvevők tudatosságának, ismereteinek, készségeinek növelése a koragyermekkori táplálkozás és egészséges életmód kialakításával kapcsolatos kérdésekben.

 • a koragyermekkori szolgáltatások vezetőinek motiválása, hogy alakítsanak ki stratégiákat az étkeztetési rendszer modernizálására és fejlesztésére, a helyes táplálkozásra való nevelésre;
 • az élelmiszerpazarlás megelőzése;
 • az egészséges táplálkozásról szóló párbeszéd kialakítása a kora gyermekkori nevelésben dolgozó szervezetek, a döntéshozó szervek, a kedvezményezettek között, beleértve a családokat is;
 • a korai gyermekkori szolgáltatások közötti európai szintű együttműködés és hálózatépítés fejlesztése;
 • az innovatív és sikeres tapasztalatok megosztása a nemzetközi partnerek között;
 • az uniós cselekvési tervek, stratégiák, erőforrások, anyagok és jó gyakorlatok terjesztése.

A koragyermekkori neveléssel és a gyermekétkeztetéssel foglalkozó munkatársaknak, a bölcsődevezetőknek fontos gyermektáplálkozással kapcsolatos képzési lehetőséget is biztosítani, mivel nagy felelősségük van abban, hogy a gyerekek és a családok megértsék a helyes táplálkozás fontosságát, és kövessék is azt.


A FINE! projekt módszertana, tartalma:


A partnerek közötti kölcsönös tanuláson és a bevált gyakorlatok cseréjén alapul, köszönhetően az 5 partnerországban megvalósuló rövid távú képzési tevékenységnek.

A rövid távú képzések tartalma:

 • a nemzeti étkeztetési modellek, étrendek, nemzeti és helyi irányelvek, szabályok megismerése;
 • az irányelvek összehasonlítása a táplálkozás szabályozás és az egészséges táplálkozás terén;
 • az elhízás megelőzése érdekében tett erőfeszítések megismerése;
 • táplálkozástámogatási stratégiák a hátrányos helyzetű illetve speciális táplálkozási igényű gyermekek számára;
 • az élelmiszer-pazarlás megelőzésére irányuló szabályok és stratégiák megismerése;
 • bevált gyakorlatok, receptek cseréje;
 • szakmai találkozók, szemináriumok, műhelyek, szakemberek közötti szakmai megbeszélés intézménylátogatással összekötve.

A projekt eredményei egy záró kiadványban és egy nemzeti specialitásokat tartalmazó receptkönyvben kerülnek összegyűjtésre.


A receptkönyv, valamint a projekt eredményei sajtórendezvényeken, az egyes partnerországok nyilvános rendezvényein kerülnek terjesztésre.Miért időszerű az élelmiszerek és a táplálkozás összefüggéseiről beszélni?:

 • Az egészség megtartása, a betegségek, az elhízás megelőzése jelentősen kapcsolódik az egészségügyi költségek és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséhez;;
 • Megelőzés: élelmiszerhulladék csökkentés, pazarlás csökkentés: az EU-ban évente mintegy 89 millió tonna - 80 kg / fő – élelmiszerhulladék keletkezik, a becsült költsége 143 milliárd euró. Az iskolai étkezdékben az elkészített ételek 20-50% -a hulladék lesz;
 • A koragyermekkori szolgáltatások átgondolhatják az étkeztetésben használt modelljeiket;
 • Az ebédidő egy társadalmi tevékenység és egyben egy interkulturális eszköz is, ami pozitív hatással van a gyerekek és családok társadalomba való beilleszkedésére.
  Józsefváros Újság 15. oldal:
  Józsefvárosi Önkormányzat