A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) a Magyar Nemzeti Iroda Tempus Közalapítvány Erasmus+ 2014-2020-as időszakának a Stratégiai Partnerségek című pályázati felhívására a magyar és nemzetközi projekt partnereivel együttműködésben megnyerte a 2020. március 8. napján benyújtott 2020-1-HU1-KA201-078756 számústratégiai partnerkapcsolat a koragyermekkori nevelési intézményekben - Jó gyakorlatok cseréje - ELSŐ LÉPÉSEK – az új adaptációs környezetbe című Erasmus+ Köznevelési stratégiai partnerségek pályázatot.ERASMUS+ KA201 - StrategicPartnershipsforschooleducation – Good Practices

Exchange “FIRST STEPS - Adaptation of childrentopreschoolenvironment” project


2020-1-HU1-KA201-078756A főpályázó a Galileo Progetti Nonprofit Kft.A pályázat nyelve az angol, tekintettel a nemzetköziségre.A pályázat megvalósításának időszaka: 2020. december 15.- 2023.május 14.A projekt szakmai tartalmáról röviden: Egy gyermek fejlődési folyamata jó lehetőséget ad arra, hogy fejleszteni lehessen a gyermek társadalmi, valamint érzelmi készségeit. Fontos elemezni, hogy a különböző háttérrel rendelkező intézmények, illetve az ott dolgozó szakemberek hogyan kezelik a gyermek beilleszkedését a bölcsődei intézménybe. Az adaptálódás nagyon fontos állomása a gyermek szocializációjának, illetve a későbbi személyiségfejlődésének, hiszen a bölcsőde az életének első olyan állomása, ahol a gyermek először találkozhat egy a családtól eltérőközösséggel, közeggel.


Az egyik legfontosabb változás, amelyet a gyermek a bölcsődébe járáskor tapasztal, az az anyától/apától való elszakadás, az új személyes és térbeli környezet, a napi életritmus változása, az új mikrobiológiai környezet, az új étkezési szokások, az új típusú ételek, illetve az alkalmazkodáshoz való szükségesség. Ebben az átmeneti időszakban a gyermekek és szüleik nehézségeket tapasztalhatnak az új környezetbeli változások és különbségek miatt. Tehát az alkalmazkodás ebben az esetben a családtól való fokozatos elszakadást jelenti pár hét alatt, lassú alkalmazkodást az új környezethez, és a fokozatos átmenetet.


A fő cél a gyermek szociális és viselkedési adaptációjának, illetve a fontos tevékenységeinek elemzése és összehasonlítása a gyermekgondozási szolgáltatásokban nemzetközi viszonylatban. Alapvető fontossággal bír, hogy ez a projekt transznacionális jellegű, mivel a különböző európai partnerségek segítenek azonosítani és megosztani a bölcsődei szolgáltatások alkalmazkodási szakaszával kapcsolatos bevált gyakorlataikat.A pályázatban részt vevő partnerek: