„MI-CSODABÖLCSŐDE” AlapítványA Katica Bölcsőde (1089 Bp., Vajda P. u. 35-39.) dolgozóiként fontos volt számunkra, hogy az ide járó gyermekek szakszerű ellátása mellett olyan programjaink is legyenek, melyek segítik a kisgyermekek egészséges és harmonikus személyiségfejlődését, illetve egészségük megőrzését.

Fentiek megvalósítása érdekében 2004. évben a bölcsődénkben dolgozó szakemberek összefogtak és egy alapítványt hoztak létre, mely a következő célt fogalmazta meg:

  • Az alapítvány támogatja a kisgyermekek harmonikus, differenciált személyiségfejlődését, gondozását, nevelését, illetve az életminőségük javítását célzó elméleti és gyakorlati munkát. Megfelelő környezetet kíván biztosítani a napközbeni ellátásban, illetve a szolgáltatásokban résztvevő gyermekek és családjuk részére. E célok elérése érdekében a gazdasági feltételek megteremtéséhez kíván segítséget nyújtani.

További célkitűzéseink


  • Korai fejlesztés: a gyermekek alapos megismerése és kapcsolatteremtés a családdal. Korai probléma felismerés, információnyújtás, fejlesztés.

  • Családi nevelést segítő szolgáltatások, tanácsadások, előadások szervezése, oktatás, ismeretterjesztő anyagok kiadványok szerkesztése, nyílt napok szervezése, információs központ.

  • Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelő programok életvezetési ismeretek és készségek fejlesztése, baba-mama torna, táplálkozási és főzési tanácsok.

  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadását támogató szolgáltatások hatékonyságának növelése, különös tekintettel a gyermekvédelmi szolgáltatásokra.

  • Új nevelési módszerek kidolgozásához, bevezetéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása.

  • A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1089 Budapest, Vajda Péter utca 35-39. szám alatti Katica Bölcsőde épület állagának megőrzése, játékok, bútorok rendbehozatala, cseréje, biztonságos környezet megteremtése.
    Mindezek megvalósításához az anyagi feltételek biztosítása.
Az alapítvány adatai


Neve: „MI-CSODABÖLCSŐDE” Alapítvány
Székhelye: 1089 Budapest, Vajda Péter utca 35-39.
A „MI-CSODABÖLCSŐDE” bankszámlaszáma:11708001-20546968
Az alapítvány képviselője: Botka Zoltánné
Telefon/fax: 06/1 333-0381
Adószám: 18185391-1-42
E-mail: katicabolcsode@freemail.hu